FONDSEN EN SPONSOREN

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
Het Amsterdams Kleinkunstfestival wordt meerjarig ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stelt zich ten doel om een kwalitatief en levendig kunstaanbod in Amsterdam mogelijk te maken voor een breed publiek. Het fonds is er voor kunstenaars en culturele organisaties, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit – binnen alle disciplines, in alle stadsdelen.

Fonds Podiumkunsten (FPK)
Het Amsterdams Kleinkunst Festival wordt meerjarig ondersteund door het Fonds Podiumkunsten.

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. Het Fonds wil de taal van de makers spreken, relaties aangaan op inhoudelijk niveau en stelt zich op als deskundige gesprekspartner.

Keep an Eye Foundation (KAE)
Keep an Eye is een stichting, opgericht door een aantal particulieren die geloven in de voedende kracht van creativiteit en kunst. Niet alleen om daar als ‘buitenstaander’ van te genieten, maar vooral als uiting van de kunstenaar of muzikant zelf. Je hele wezen en creativiteit ‘neerleggen’ in beeld en/of geluid, daar gaat het om!’

Als startend, creatief talent gezien worden en je talenten kunnen ontplooien … daar gaat het om bij de Keep an Eye Foundation! Samen met toonaangevende opleidingen/instituten in heel Nederland en daarbuiten, ondersteunt Keep an Eye startende, (jonge) getalenteerde kunstenaars, designers, musici en andere artistiekelingen. Door hen een springplank of een podium te bieden naar het grote publiek. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel commercieel belang.

Keep an Eye werkt op een duurzame manier (tenminste drie jaar) samen met de opleidingen en instituten. Gezamenlijk ontstaan er ideeën voor nieuwe of vernieuwde projecten, waarbij studenten en alumni in de schijnwerpers gezet worden. Door voor, letterlijk en figuurlijk, podia te zorgen waar zij zich presenteren.
Bij deze projecten is er veel aandacht voor begeleiding van de deelnemers, door middel van coaching, training, workshops en masterclasses.

Norma Fonds
NORMA zet zich in ter bescherming van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Daarbij zijn de volgende missie, visie en kernwaarden geformuleerd.

Missie: de bescherming van de uitvoerende kunstenaar door de kracht van het collectief, zodat hij optimaal de vruchten van zijn creatieve prestaties kan blijven plukken.
Visie: iedere uitvoerende kunstenaar wil zich graag bij NORMA aansluiten. NORMA is een organisatie die streeft naar operationele uitmuntendheid. NORMA zorgt in goede samenwerking met haar partners voor maximalisering van collectieve vergoedingen door middel van lobby en onderhandeling. NORMA verdeelt rechtvaardig en evenwichtig.
Kernwaarden: integer, toegankelijk, betrokken en toekomstgericht.


Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF)
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.

Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.000 projecten ondersteund, allemaal met particulier geld. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij onafhankelijk en deskundig advies over filantropie aan particulieren, bedrijven en stichtingen.

Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Van hieruit worden projecten met een landelijke uitstraling ondersteund. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Buma Cultuur
Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is het aandeel op de Nederlandse markt en buitenlandse markten te vergroten.

Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma.

Ramses Shaffy Fonds
De in het testament van Ramses geformuleerde doelstelling van de Stichting RSF luidde als volgt: “de ondersteuning van jonge kunstenaars afkomstig van een kleinkunstacademie of een toneelschool en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.”
De Stichting RSF is na gesprekken in het werkveld tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is deze doelstelling niet te interpreteren als het uitdelen van beurzen, stipendia en prijzen aan individuele kunstenaars. We willen de Stichting RSF inzetten

1. Ter ondersteuning van jonge podiumkunstenaars in hun professionele ontwikkeling.
2. Het ten behoeve daarvan initiëren, stimuleren en ondersteunen van –al dan niet- aan de naam of het repertoire van Ramses Shaffy gerelateerde projecten;
3. De instandhouding, de bevordering van de bekendheid en de bescherming van de naam en het werk van Ramses Shaffy, zijn nalatenschap en zijn cultureel erfgoed; en voorts al hetgeen tot het bovenstaande bevorderlijk kan zijn.

Endymion
ENDYMION Amsterdam is een accountantspraktijk die in 2015 is opgericht. Wij zijn gevestigd in de Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam en bedienen financiële instellingen en daaraan gerelateerde entiteiten. Kenmerkend voor deze organisaties is dat er sprake is van een relatief brede stakeholders groep, zoals externe financiële aandeelhouders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of de Nederlandsche Bank (DNB). Al onze professionals zijn Registeraccountant (in opleiding).

Wij zijn Amsterdams, onafhankelijk en hedendaags. Dit laatste komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat ENDYMION Amsterdam is opgericht als moderne coöperatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Zo zijn wij onder meer partner van Natura Artis Magistra, Stedelijk Museum Amsterdam, Internationaal Theater Amsterdam (ITA), voetbalclub CTO’70 en contemporary Amsterdam artiest Dave Dekker.