Meer geld voor cultuur

8

‘Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.’

En dat betekent goed nieuws voor het AKF!
Dankzij de extra gelden die worden vrijgemaakt voor o.a. festivals, krijgt het Amsterdams Kleinkunst Festival met een positieve beoordeling van het Fonds Podiumkunsten alsnog haar aangevraagde vierjarige subsidie. Trots en blij kijken wij uit naar een prachtige toekomst van ons festival.

Lees hier het gehele artikel van de Rijksoverheid

culturelebasisinfrastructuur2017-2020