Onder de zaaglijn bij Fonds Podiumkunsten

Het zijn spannende dagen in Theaterland. Ondanks een positieve beoordeling van onze meerjarige subsidieaanvraag 2017-2020 bij Fonds Podiumkunsten, valt het Amsterdams Kleinkunst Festival onder de zaaglijn.  Zo’n 212 aanvragen werden de afgelopen periode bij het landelijke fonds ingediend. Het beschikbare budget is ruim twee keer overvraagd (bij festivals zelfs vier keer). Van alle voorstellen werden er 84 gehonoreerd.

Directeur-bestuurder Henriëtte Post schreef een inleiding op de besluiten.

Dat het AKF positieve feedback kreeg, betekende helaas niet dat de aangevraagde €60.000 werd toegekend. Ondanks dat besluit gaan we als Amsterdams Kleinkunst Festival gewoon door met dat waar we goed in zijn; talentontwikkeling! Wil jij daar een steentje aan bijdragen? Word Vriend van het festival of kom langs in het theater!

Bekijk hier de beoordeling

Namens de Verenigde Podiumkunstenfestivals, waartoe ook het AKF behoort, werd onderstaande reactie geformuleerd.

Podiumkunstenfestivals vallen opnieuw buiten de boot

Op 2 augustus zijn de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Voor enkelen goed nieuws, voor velen een teleurstelling.

Er was een uiterst klein budget van 2,1 miljoen beschikbaar voor bijna alle Nederlandse podiumkunstenfestivals. Het budget werd maar liefst 4x overvraagd. Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen naar nu blijkt slechts 12 festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee valt bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers opnieuw buiten de boot. Dit ondanks een goede beoordeling en vaak ook een geweldige (inter)nationale staat van dienst. De landelijke podiumkunstenfestivals zitten in zwaar weer. Ze staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders.

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werken wij informeel samen voor de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 – 2020 is broodnodig.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals
Namens de deelnemers aan De Verenigde Podiumkunstenfestivals (per regio):
NOORD – Eurosonic Noorderslag (Groningen) | Oerol Festival (Terschelling) | Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen) | Jonge Harten Theaterfestival (Groningen) | Oranjewoud Festival (Oranjewoud)
WEST – SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) | Grachtenfestival (Amsterdam) | Motel Mozaïque (Rotterdam) | Operadagen (Rotterdam)| Holland Festival (Amsterdam) | Over het IJ Festival (Amsterdam) | Festival Oude Muziek (Utrecht) | Julidans (Amsterdam) | Reuring (Purmerend) | Amsterdams Kleinkunst Festival | Dancing on the Edge Festival (diverse steden) | Gaudeamus Muziekweek (Utrecht) | Holland Dance Festival (Den Haag) | Karavaan Festival (Noord-Holland) | Nederlands Theater Festival/Amsterdam Fringe Festival (Amsterdam) | Tweetakt (Utrecht) | Geelvinck Fortepiano Festival (Amsterdam) | Cello Biënnale Amsterdam | | ITs Festival (Amsterdam) | Le Guess Who? (Utrecht)
OOST – Internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten | Music Meeting (Nijmegen)
ZUID – Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) | Festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht) | Incubate (Tilburg) | Festival Cement (’s-Hertogenbosch) | Musica Sacra (Maastricht) | November Music (’s-Hertogenbosch) | Festival Circolo (‘s-Hertogenbosch) | Zeeland Nazomer Festival (Middelburg)